bus penktokai
 bus penktokai Kovo 24 d. ketvirtokai jau pasimatavo Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos suolus. Lietuvių kalbos pamoką, kurios tema buvo ,,Pakeliui į penktąją klasę , vedė lietuvių kalbos mokytoja Rita Lozoraitienė. Mokiniai atliko skirtas užduotis, patobulino savo turimas žinias bei save įsivertino. Į savo mokyklą jie grįžo atsakingesni, nusiteikę per likusį laiką dar labiau pasistengti.

Related Images: