3b aplinka
3b aplinka

Lapkritis gausiai nuklojo įvairiaspalviais medžių lapais mokyklos kiemą. 3 b kl. mokiniai pasisiūlė sutvarkyti mokyklos aplinką. Jiems patiko grėbti medžių lapus.