DSCF9059
DSCF9059

Vasario 25 d. mokykloje įvyko tradicinis meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Džiaugiamės gausiu būriu šaunių skaitovų, raiškiu žodžiu pasveikinusių savo gimtinę ir sveikiname nugalėtojus bei juos parengusius mokytojus: Mildą Vizgirdaitę 2d kl. (mokytoja V. Kudžmienė), Augustą Batulevičių 1a kl. (mokytoja R. Kuršentaitienė), …

…Titą Grygelaitį 2a kl. (mokytoja A. Liaudinskienė), Rapolą Aušrotą 4d kl. (mokytoja R. Jakimavičienė), Karilę Kriaučeliūnaitę 4e kl.(mokytoja J. Račkauskienė), Medą Geibaitytę 3e kl. (mokytoja V. Drangauskienė). Rajoniniame konkurso etape, vyksiančiame kovo 9 dieną, mokyklai atstovaus Milda Vizgirdaitė 2d kl. (1 – 2 klasių grupė) ir Rapolas Aušrota 4d kl. (3 – 4 klasių grupė). Linkime jiems sėkmės.

Related Images: