Tevyne is sirdeles 2016
Tevyne is sirdeles 2016

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną mokykloje vyko rajoninis meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“. Iš gausaus puikių skaitovų būrio komisija atrinko ir paskelbė laureatus. Jais tapo 1 – 2 klasių amžiaus grupėje: antrokės Milda Vizgirdaitė iš Vilkaviškio pradinės mokyklos (mokyt. V. Kudžmienė) ir Rusnė Mauručaitė iš Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos (mokyt.D.Kiulkienė) bei pirmokė Gerda Pečkytė iš Alvito pagrindinės mokyklos (mokyt.I.Sabeckienė).

 3 – 4 klasių amžiaus grupėje laureatais tapo: ketvirtokai Rapolas Aušrota iš Vilkaviškio pradinės mokyklos (mokyt. R.Jakimavičienė) ir Viktorija Devokaitytė iš Virbalio pagrindinės mokyklos (mokyt. Ž.Galinytė) ir trečiokė Austėja Šlekaitytė iš Alvito pagrindinės mokyklos (mokyt. Z.Jankauskienė). Svečius dainomis ir šokiais džiugino mokyklos saviveiklininkai (mokytojos E.Abraitienė ir R.Galinaitienė).