Stovykla 2016
Stovykla 2016

Birželio 1-10 dienomis mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“. Kiekvieną dieną mokiniai dalyvavo skirtingose veiklose: daktaro J. Basanavičiaus gimtinėje dalyvavo edukacinėje programoje ,,Pro vaikystės langą“, Marijampolės kino teatre žiūrėjo 3D animacinį filmą, Klausučių parke sportavo ir ilsėjosi, aplankė įvairias Vilkaviškio įstaigas:

ligoninę, spaustuvę, paštą, visuomenės sveikatos biurą, UAB Vilkaviškio vandenys. Mokykloje vyko sveikos gyvensenos, prevencinis, sporto šokių ir žaidimų rytmečiai, skaitymo ir muzikos popietės, kūrybinės dirbtuvės, aerobikos užsiėmimai, draugiškos sporto varžybos su Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos stovyklautojais.