Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Elektroninis paštas
1. Anisimavičienė Aurelija Pradinių klasių mokytoja aurelija.anisimaviciene@vilkaviskiopradine.lt
2. Ašutaitienė Vilė Pradinių klasių mokytoja vile.asutaitiene@vilkaviskiopradine.lt
3. Bačkiūtė Danutė Pradinių klasių mokytoja danute.backiute@vilkaviskiopradine.lt
4. Berneckienė Lina Pailgintos dienos grupės auklėtoja lina.berneckiene@vilkaviskiopradine.lt
5. Bieliūnienė Violeta Bibliotekininkė violeta.bieliuniene@vilkaviskiopradine.lt
6. Botyrienė Aušrinė Mokytojo padėjėja ausrine.botyriene@vilkaviskiopradine.lt
7. Danilaitienė Daiva Logopedė; specialioji pedagogė daiva.danilaitiene@vilkaviskiopradine.lt
8. Drangauskienė Valdonė Pradinių klasių mokytoja valdone.drangauskiene@vilkaviskiopradine.lt
9. Galinaitienė Rasa Pradinių klasių mokytoja rasa.galinaitiene@vilkaviskiopradine.lt
10. Girdauskaitė Giedrė Logopedė giedre.girdauskaite@vilkaviskiopradine.lt
11. Grakavinienė Jovita Mokytojo padėjėja jovita.grakaviniene@vilkaviskiopradine.lt
12. Grikietis Zigmas Direktoriaus pavaduotojas ūkiui grikietis.zigmas@vilkaviskiopradine.lt
13. Isodienė Gema Bibliotekos vedėja gema.ssodiene@vilkaviskiopradine.lt
14. Jančiūnienė Leonora Mokytojo padėjėja leonora.janciuniene@vilkaviskiopradine.lt
15. Kaminskienė Inga Neformaliojo ugdymo vadovė inga.kaminskiene@vilkaviskiopradine.lt
16. Kėžinaitė Laura Raštinės (archyvo) vedėja laura.kezinaite@vilkaviskiopradine.lt
17. Kidulaitytė Snieguolė Pradinių klasių mokytoja snieguole.kidulaityte@vilkaviskiopradine.lt
18. Kudirkienė Svajonė Pradinių klasių mokytoja svajone.kudirkiene@vilkaviskiopradine.lt
19. Kudžmienė Vilma Pradinių klasių mokytoja vilma.kudzmiene@vilkaviskiopradine.lt
20. Kuršentaitienė Rasa Pradinių klasių mokytoja rasa.kursentaitiene@vilkaviskiopradine.lt
21. Kušlienė Violeta Pradinių klasių mokytoja violeta.kusliene@vilkaviskiopradine.lt
22. Laskevičienė Indrė Šokio mokytoja indre.laskeviciene@vilkaviskiopradine.lt
23. Lavinskienė Lina Tikybos mokytoja lina.lavinskiene@vilkaviskiopradine.lt
24. Lenčiauskienė Daiva Psichologė daiva.lenciauskiene@vilkaviskiopradine.lt
25. Martinkus Rolandas Neformaliojo ugdymo vadovas rolandas.martinkus@vilkaviskiopradine.lt
26. Merkevičienė Raimonda Pradinių klasių mokytoja raimonda.merkeviciene@vilkaviskiopradine.lt
27. Mikalainienė Violeta Pradinių klasių mokytoja violeta.mikalainiene@vilkaviskiopradine.lt
28. Mikulienė Živilė Anglų kalbos mokytoja zivile.mikuliene@vilkaviskiopradine.lt
29. Miltinienė Irada Anglų kalbos mokytoja irada.miltiniene@vilkaviskiopradine.lt
30. Pečenkienė Aušra Mokytojo padėjėja ausra.pecenkiene@vilkaviskiopradine.lt
31. Petraitienė Eglė Pradinių klasių mokytoja egle.petraitiene@vilkaviskiopradine.lt
32. Petrikienė Lina Pradinių klasių mokytoja lina.petrikiene@vilkaviskiopradine.lt
33. Petrukonienė Sandra Anglų kalbos mokytoja sandra.petrukoniene@vilkaviskiopradine.lt
34. Petruškienė Dalia Pradinių klasių mokytoja dalia.petruskiene@vilkaviskiopradine.lt
35. Rumbinienė Danguolė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui danguole.rumbiniene@vilkaviskiopradine.lt
36. Sakatauskienė Vilma Socialinė pedagogė vilma.sakatauskiene@vilkaviskiopradine.lt
37. Serneckienė Aldutė Pradinių klasių mokytoja aldute.serneckiene@vilkaviskiopradine.lt
38. Skaisgirienė Lina Pradinių klasių mokytoja lina.skaisgiriene@vilkaviskiopradine.lt
39. Smaidžiūnienė Aušra Pradinių klasių mokytoja ausra.smaidziuniene@vilkaviskiopradine.lt
40. Stankevičienė Vilija Pradinių klasių mokytoja vilija.stankeviciene@vilkaviskiopradine.lt
41. Strazdienė Asta Direktorė asta.strazdiene@vilkaviskiopradine.lt
42. Striokienė Daiva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui daiva.striokiene@vilkaviskiopradine.lt
43. Svirupskienė Sandra Mokytojo padėjėja sandra.svirupskiene@vilkaviskiopradine.lt
44. Svobūnienė Danguolė Pradinių klasių mokytoja danguole.svobuniene@vilkaviskiopradine.lt
45. Štrimaitienė Rita Neformaliojo ugdymo vadovė rita.strimaitiene@vilkaviskiopradine.lt
46. Tumelienė Vaiva Pailgintos dienos grupės auklėtoja vaiva.tumeliene@vilkaviskiopradine.lt
47. Vaičekauskienė Jūratė Vyr. buhalterė jurate.vaicekauskiene@vilkaviskiopradine.lt
48. Vitkauskienė Dana Pailgintos dienos grupės auklėtoja dana.vitkauskiene@vilkaviskiopradine.lt
49. Vyzienė Lineta Mokytojo padėjėja lineta.vyziene@vilkaviskiopradine.lt
50. Zokaitienė Zigma Logopedė zigma.zokaitiene@vilkaviskiopradine.lt