Vardas, pavardė Pareigos Elektroninis paštas
1. Anisimavičienė Aurelija Pradinių klasių mokytoja aurelija.anisimaviciene@vilkaviskiopradine.lt
2. Ašutaitienė Vilė Pradinių klasių mokytoja vile.asutaitiene@vilkaviskiopradine.lt
3. Bačkiūtė Danutė Pradinių klasių mokytoja danute.backiute@vilkaviskiopradine.lt
4. Berneckienė Lina Pailgintos dienos grupės auklėtoja lina.berneckiene@vilkaviskiopradine.lt
5. Bieliūnienė Violeta Bibliotekininkė violeta.bieliuniene@vilkaviskiopradine.lt
6. Danilaitienė Daiva Logopedė; specialioji pedagogė daiva.danilaitiene@vilkaviskiopradine.lt
7. Drangauskienė Valdonė Pradinių klasių mokytoja valdone.drangauskiene@vilkaviskiopradine.lt
8. Galinskaitė Indrė Specialioji pedagogė indre.galinskaite@vilkaviskiopradine.lt
9. Galinskienė Jurgita Psichologė jurgita.galinskiene@vilkaviskiopradine.lt
10. Galinaitienė Rasa Pradinių klasių mokytoja rasa.galinaitiene@vilkaviskiopradine.lt
11. Girdauskaitė Giedrė Logopedė giedre.girdauskaite@vilkaviskiopradine.lt
12. Grakavinienė Jovita Mokytojo padėjėja jovita.grakaviniene@vilkaviskiopradine.lt
13. Grikietis Zigmas Direktoriaus pavaduotojas ūkiui grikietis.zigmas@vilkaviskiopradine.lt
14. Isodienė Gema Bibliotekos vedėja gema.ssodiene@vilkaviskiopradine.lt
15. Kaminskienė Inga Neformaliojo ugdymo vadovė inga.kaminskiene@vilkaviskiopradine.lt
16. Kėžinaitė Laura Raštinės (archyvo) vedėja laura.kezinaite@vilkaviskiopradine.lt
17. Kidulaitytė Snieguolė Pradinių klasių mokytoja snieguole.kidulaityte@vilkaviskiopradine.lt
18. Kijauskienė Rima Pradinių klasių mokytoja rima.kijauskiene@vilkaviskiopradine.lt
19. Kociūtė Miglė Mokytojo padėjėja migle.kociute@vilkaviskiopradine.lt
20. Kudirkienė Svajonė Pradinių klasių mokytoja svajone.kudirkiene@vilkaviskiopradine.lt
21. Kudžmienė Vilma Pradinių klasių mokytoja vilma.kudzmiene@vilkaviskiopradine.lt
22. Kuršentaitienė Rasa Pradinių klasių mokytoja rasa.kursentaitiene@vilkaviskiopradine.lt
23. Kušlienė Violeta Pradinių klasių mokytoja violeta.kusliene@vilkaviskiopradine.lt
24. Lavinskienė Lina Tikybos mokytoja lina.lavinskiene@vilkaviskiopradine.lt
25. Martinkus Rolandas Neformaliojo ugdymo vadovas rolandas.martinkus@vilkaviskiopradine.lt
26. Merkevičienė Raimonda Pradinių klasių mokytoja raimonda.merkeviciene@vilkaviskiopradine.lt
27. Mikalainienė Violeta Pradinių klasių mokytoja violeta.mikalainiene@vilkaviskiopradine.lt
28. Mikulienė Živilė Anglų kalbos mokytoja zivile.mikuliene@vilkaviskiopradine.lt
29. Miltinienė Irada Anglų kalbos mokytoja irada.miltiniene@vilkaviskiopradine.lt
30. Pečenkienė Aušra Mokytojo padėjėja ausra.pecenkiene@vilkaviskiopradine.lt
31. Petraitienė Eglė Pradinių klasių mokytoja egle.petraitiene@vilkaviskiopradine.lt
32. Petrikienė Lina Pradinių klasių mokytoja lina.petrikiene@vilkaviskiopradine.lt
33. Petrukonienė Sandra Anglų kalbos mokytoja sandra.petrukoniene@vilkaviskiopradine.lt
34. Petruškienė Dalia Pradinių klasių mokytoja dalia.petruskiene@vilkaviskiopradine.lt
35. Rumbinienė Danguolė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui danguole.rumbiniene@vilkaviskiopradine.lt
36. Sakatauskienė Vilma Socialinė pedagogė vilma.sakatauskiene@vilkaviskiopradine.lt
37. Serneckienė Aldutė Pradinių klasių mokytoja aldute.serneckiene@vilkaviskiopradine.lt
38. Skaisgirienė Lina Pradinių klasių mokytoja lina.skaisgiriene@vilkaviskiopradine.lt
39. Stankevičienė Vilija Pradinių klasių mokytoja vilija.stankeviciene@vilkaviskiopradine.lt
40. Strazdienė Asta Direktorė asta.strazdiene@vilkaviskiopradine.lt
41. Striokienė Daiva Direktoriaus pavaduotoja ugdymui daiva.striokiene@vilkaviskiopradine.lt
42. Svirupskienė Sandra Mokytojo padėjėja sandra.svirupskiene@vilkaviskiopradine.lt
43. Svobūnienė Danguolė Pradinių klasių mokytoja danguole.svobuniene@vilkaviskiopradine.lt
44. Tumelienė Vaiva Pailgintos dienos grupės auklėtoja vaiva.tumeliene@vilkaviskiopradine.lt
45. Vaičekauskienė Jūratė Vyr. buhalterė jurate.vaicekauskiene@vilkaviskiopradine.lt
46. Vitkauskienė Dana Pailgintos dienos grupės auklėtoja dana.vitkauskiene@vilkaviskiopradine.lt
47. Vyzienė Lineta Mokytojo padėjėja lineta.vyziene@vilkaviskiopradine.lt
48. Zokaitienė Zigma Logopedė zigma.zokaitiene@vilkaviskiopradine.lt