ŠMM REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS