VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Prašymas dėl laikino išleidimo iš mokyklos

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą