Zigmas

                                                                                                                                                                                                                                                             

Zigmas


gaisras

    
Gruodžio 16, 19 dienomis mokykloje vyko priešgaisrinio saugumo mokymai. Nuaidėjus pavojaus signalui ,,Gaisras“ visi mokytojai ir mokiniai mokėsi tvarkingai išeiti iš pastatų, rikiavosi mokyklos kieme ir raportavo pavaduotojui ūkio reikalams Z.Grikiečiui, kad saugiai evakavosi.