PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);
  3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymus  dėl priėmimo į mokyklą siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

Neturint galimybės prašymą pateikti elektroniniu būdu dokumentai priimami raštinėje 8.00–17.00 val. (penktadieniais 8.00 val.–15.45 val.)

 Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu +370 630 94845

Mokyklos pristatymas – video

Prašymų formos:

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Kiti aktualūs dokumentai:

Priėmimo į mokyklą tvarka

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Įsakymas dėl mokymosi sutarties punkto pakeitimo ir papildymo

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis