PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);
  3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

Prašymus  dėl priėmimo į mokyklą siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

Neturint galimybės prašymą pateikti elektroniniu būdu dokumentai priimami raštinėje (Vienybės g. 50, Vilkaviškis) nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 8.00–16.00 val., penktadieniais 8.00–15.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.). 

 Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu (8 342) 20 056

Mokyklos pristatymas – video

Prašymų formos:

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Kiti aktualūs dokumentai:

Priėmimo į mokyklą tvarka

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Įsakymas dėl mokymosi sutarties punkto pakeitimo ir papildymo

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis

Related Images: