PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų sūnus/dukra būtų priimti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia:

  1. prašymą dėl priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą);
  3. pasiekimų aprašus ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus, rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo.

 

Karantino laikotarpiu prašymus  dėl priėmimo į mokyklą, pažymos išdavimo ar kitokio pobūdžio prašymus siųskite el. paštu  vilkaviskiopradine@gmail.com

 

Kilus neaiškumams kreiptis nurodytu el. paštu arba telefonu +370 630 94845

 

Prašymų formos:

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl pažymos išdavimo

Prašymas dėl laikino išleidimo iš mokyklos

 

Kiti aktualūs dokumentai:

Priėmimo į mokyklą tvarka

Įsakymas dėl mokymo sutarties punktų pakeitimo

Mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą sutartis

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis