Įsakymas dėl atsakingos asmens skyrimo

Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019–2021 metų korupcijos prevencijos planas