Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2019–2020 m. m. veiklos planas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės  veiksmų planas