2020 m. mokyklos veiklos plano priemonės

2019 m. mokyklos veiklos plano priemonės 

2018 m. mokyklos veiklos plano priemonės

2017 m. mokyklos veiklos planas

2016 m. mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės