2019 m. mokyklos veiklos plano priemonės 

2018 m. mokyklos veiklos plano priemonės

2017 m. mokyklos veiklos planas

2016 m. mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės