Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis” (kodas Nr. 09.13-CVPA-V704-02-0001)

„Vilkaviškio pradinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu Vilkaviškio pradinė mokykla  aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga. Modernios priemonės naudojamos 1–4 kl. pasaulio pažinimo pamokose, neformaliojo ugdymo metu (gamtos tyrinėtojų būrelis „Stebėk, tyrinėk, atrask“). Moderni gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios ir praktinės veiklos aplinka skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, gerina ugdymo kokybę ir pasiekimus.”

Projekto lėšos – Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Related Images: