VILKAVIŠKIO PRADINĖ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO-LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigos: specialusis pedagogas-logopedas.

Preliminarus darbo krūvis – 0,75 etato.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, logopedo specializacija;
 2. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas;
 3. pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
 5. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 6. kūrybiškumas, iniciatyvumas, komandinis darbas.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. specialiojo pedagogo (logopedo) kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą (CV – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos iki 2021 m. sausio 22 d. 12.00 val.  el. paštu vilkaviskiopradine@gmail.com su nuoroda „Specialusis pedagogas“.

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime asmeniškai telefonu ir pakviesime virtualiam pokalbiui.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonais:  (8 342) 54 591, 8 612 14 048.

Atnaujinta 2020-12-21