Vilkaviškio pradinei mokyklai laikinai (2 metams) reikalingas šokio mokytojas

2020-06-22

Planuojamas darbo krūvis mokykloje apie 10 kontaktinių valandų.

 

Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas arba koleginis (pirmosios pakopos) pedagoginis išsilavinimas ir meno pedagogikos šokio profesinio bakalauro laipsnis bei mokytojo kvalifikacija,  suteikianti teisę dirbti pradinėje mokykloje.

  1. Ugdymo proceso planavimas ir valdymas, taikant choreografinio ugdymo metodikas.
  2. Įvairių poreikių vaikų choreografinio ugdymo organizavimas.
  3. Choreografijos ir muzikos žinių taikymas praktinėje veikloje.
  4. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, dirbti komandoje su kitais pedagogais, tėvais (globėjais).
  5. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, lyderystė, nuolatinis tobulėjimas ir pozityvumas.

Telefono numeris pasiteiravimui:

Raštinė – 8 342 200 56

Direktorius – 8 342 54 591

                                                                          

                          Mokyklos direktorius

Atnaujinta 1020-06-22