Vilkaviškio pradinė mokykla skelbia atranką laisvai vietai pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos

 Numatomas darbo krūvis – apie 20 kontaktinių valandų per savaitę. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 Nr. XIII-198 5 priedu.

Reikalavimai pretendentams: 

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
 2. Gebėjimas gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo procesą, vykdyti metodinės darbo patirties sklaidą institucijoje.
 3. Geri  komunikaciniai    įgūdžiai,   gebėjimas   bendrauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 4. Gebėjimas labai gerai naudotis IKT pamokose ir kitose veiklose.
 5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą, taisyklingai kalbėti lietuvių kalba, būti išanalizavus Geros mokyklos koncepciją ir ja vadovautis darbe.
 6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, lyderystė, nuolatinis tobulėjimas, pozityvumas, gebėjimas bendradarbiauti komandoje su kolegomis ir tėvais.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. pedagogo kvalifikaciją ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
 6. atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijas iš paskutinių darboviečių.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai mokyklos raštinėje arba siunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai ir sutikrinti grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami Vilkaviškio pradinėje mokykloje (Vienybės g. 50) iki 2022 m. birželio 2 dienos nuo 8.00 iki 16.00 valandos.

Telefono numeris pasiteiravimui – 8 342 200 56

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data ir individualus laikas atvykti į pokalbį (numatoma atrankos data – 2022 m. birželio 8 diena).

                                           Mokyklos direktorius   


Vilkaviškio pradinei mokyklai reikalingas psichologas 0,5 etato, spec.pedagogas 0,5 etato, šokių mokytojas 0,60 etato.

Atnaujinta 2021 m. gruodžio 31 d.