Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2022 – 2023 m.m.