Projektas „Sveikatiada” – socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose.

Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis –

žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą.

Juk sveikai gyventi gali būti smagu.

Projekto veiklas mokyklose organizuoja mokytojai įgyvendindami vaikų sveikatos stiprinimo programą bei pritaikydami projekto vykdytojų

kuriamą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių sistemą.

Išsamenį projekto „Sveikatiada” pristatymą galite rasti adresu www.sveikatiada.lt

Projektas „Sveikatiada” (buv. pavadinimas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose”) yra įgyvendinamas nuo 2008 metų.

2008-2009 mokslo metai – pilotinis projekto Panevėžio apskrities bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 30% bendrojo lavinimo mokyklų);

2009-2010 mokslo metai – projekto priemonės įgyvendinamos Vilniaus, Kauno bei Panevėžio apskričių bendrojo lavinimo mokyklose (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 20% mokyklų);

2010-2011 mokslo metai – projekto priemonės papildomai įgyvendinamos Utenos, Alytaus, Marijampolės apskrityse (į projekto veiklas aktyviai įsitraukė 37% mokyklų);

2011-2012 mokslo metais projekto veiklos papildomai įgyvendinamos likusioje Lietuvos dalyje: Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskrityse.

Mūsų mokykla į projekto veiklas įsijungė 2010-2011 m.m. pradžioje.

Related Images: