2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Pinigų srautų ataskaita

2014 m. metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2016 m. metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

2017 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2017 m. III ketvirtis
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2017 m. metinė ataskaita
Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2018 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2018 m. 

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2019 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2020 m. II ketvirtis