2018 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2018 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2018 m. 

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2019 m. III ketvirtis
Aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
Finansavimo sumos

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

2020 m. II ketvirtis
2020 m. finansinės metinės ataskaitos
 
2022 II ketvirtis
 
 
2022 m. finansinės metinės ataskaitos
 
 
2023 m. finansinės metinės ataskaitos
 
 

Related Images: