ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BIBLIOTEKININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

BIBLIOTEKOS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ENERGETIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I KORPUSO PAVADUOTOJOS UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

II KORPUSO PAVADUOTOJOS UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KOMPIUTERINIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

MUZIKOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO UGDYMO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PASTATŲ IR SISTEMŲ EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

RAŠTINĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŠOKIO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

TIKYBOS MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VAIRUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Related Images: