Įsakymas dėl mokyklos tarybos sudėties patvirtinimo