Pailgintos darbo dienos grupė

I korpusas

LINA BERNECKIENĖ, SANDRA PETRUKONIENĖ, DANA VITKAUSKIENĖ
Darbo laikas: I–V: 12.50–18.00

 II korpusas

LINA LAVINSKIENĖ, JOVITA GRAKAVINIENĖ, VAIVA TUMELIENĖ

Darbo laikas: I–V: 12.50–18.00

Pailgintos darbo dienos grupė

  1. Sudaro sąlygas mokinių produktyviam laisvalaikio užimtumui. 
  2. Kryptingai skatina mokinių gebėjimą nuolat mokytis.
  3. Padeda 1–4 klasių mokiniams gilinti ugdymo dalykų žinias.

Pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas