Direktorė  ASTA STRAZDIENĖ

1990 m. – Kauno aukštesnioji  ekonomikos mokykla.

1999 m. – Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla.

2003 m. – Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo pedagogika.

2008 m. – Vilkaviškio rajono Klampučių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; įgyta vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2009-09-01 vadovauja Vilkaviškio pradinei mokyklai.

Tel.  8 342 54 591, 8 612 14 048;

El. paštas asta.strazdiene@vilkaviskiopradine.lt

Vadovo2020 metų veiklos ataskaita

Vadovo 2019 metų veiklos ataskaita

Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita

Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  DANGUOLĖ RUMBINIENĖ

1983 m. Šiaulių universitete baigė pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos programą ir įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

2004 m. Kauno technologijos universitete įgijo edukologijos magistro laipsnį. Specializacija – socialinė pedagogika.

Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė-metodininkė.

Nuo 2009-09-01 Vilkaviškio pradinėje mokykloje dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialine pedagoge.

Tel. 8 612 15 915

El. paštas danguole.rumbiniene@vilkaviskiopradine.lt 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui DAIVA STRIOKIENĖ 

1988 m. Marijampolės kolegijoje įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

2003 m. Klaipėdos universitete įgytas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.

2007 m. Klaipėdos universitete įgytas švietimo kokybės vadybos, edukologijos magistro laipsnis.

Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Nuo 2011 Vilkaviškio pradinėje mokykloje dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. 8 689 08 719

El. paštas daiva.striokiene@vilkaviskiopradine.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui   ZIGMAS GRIKIETIS

Tel. 8 342 20056

El. paštas grikietis@gmail.com

 

Vyr. buhalterė JŪRATĖ VAIČEKAUSKIENĖ

Tel. 8 342 20056

El. paštas juratevaic@gmail.com

 

Raštinės vedėja LAURA KĖŽINAITĖ

Tel. 8 342 20056

El. paštas laurapaskeviciute@gmail.com