2016 m.

Mokyklos pažanga

Mokytojų komanda išmoko dirbti naudojant ActivInspire programą, dalyvaudama  mokymuose ,,Aktyvi klasė“. Įsigyta mobili interaktyvi lenta.

Keturių mokytojų vadovaujami mokiniai bendrauja su bendraamžiais iš užsienio šalių, vykdydami projektą

e –Twinning.

Mokyklos komanda dalyvavo mokymuose rajono savivaldybės mokyklų partnerystės tinkluose.

Pravestos atviros pamokos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams.

Vyko dviejų savaičių trukmės dailės(,,Šimtakojis“) ir anglų k. (,,Englisch Camp“) mokyklinės vasaros stovyklos gabiems mokiniams.

Atnaujintos edukacinės erdvės klasėse, įrengtos lauko klasės, eksperimentiniai bandymų sklypai, poilsio erdvės.

2015 m.

Mokyklos pažanga

Dalyvavome projekte ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra(II etapas):  įvykdyta ilgalaikė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotė Seinų lietuvių ,,Žiburio“ gimnazijoje.

Vyko mokytojų mainai ,,Nuo mokytojo kompetencijos – link mokinių žinių“

Surengta tarptautinė teorinė – praktinė konferencija ,,Idėjų mugė. Sėkmingas ugdymo(si) metodas“. 12 mokyklos mokytojų skaitė pranešimus.

Aktyviau bendradarbiavome su tėvais: vyko nuolatiniai individualūs pokalbiai apie kylančius mokymosi sunkumus ar elgesio problemas, ieškoma būdų , kaip padėti vaikui, priimti susitarimai. Tėvai aktyviai dalyvavo priimant svečius iš keturių užsienio šalių projekto Erasmus+ metu. Padėjo rengiant koncertą miesto bendruomenei ,,Mes – pasaulio vaikai“. Inicijavo ir padėjo įvykdyti akcijas  ,,Būk matomas“, ,,Apsaugok mane“, ,,Pasisveikinkim vieni kitus“ bei netradicinio ugdymo dieną ,,Mokytojo dienos šventė“. Noriai įsijungė į projekto ,,Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ veiklas.

Klasėse įrengti edukaciniai laisvalaikio, žaidimų, dalykiniai kampeliai.