Įsivertinimo apibendrinimas 2019 m.

Mokyklos kokybės įsivertinimo apklausos apibendrinimas