2021 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2021 m. tobulinta veiklos sritis – Mokymasis virtualioje erdvėje.

Mokyklos mokinių mokymosi pažangumas 99,07 proc. – 1,07 proc. aukštesnis nei 2020 m.

Ketvirtą klasę aukštesniuoju lygmeniu baigė 8 proc. daugiau mokinių nei 2020 m.

Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu. Mokinių žinių lygis optimaliai atitinka kiekvieno individualias galias ir mokymosi patirtį. 95 proc. gabių mokinių dalyvavo nuotoliniuose renginiuose: olimpiadose, konkursuose, konferencijose ir laimėjo 52 prizines vietas.

2020 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2020 m. tobulinta veiklos sritis – Vertinimo kriterijų aiškumas

15 proc. mokytojų daugiau nei 2019 m. detaliai planuoja pasiekimus ir pateikia aiškius vertinimo kriterijus kiekvienoje pamokoje, teikia grįžtamąją informaciją apie pasiekimus ir pažangą.

2,95 procentais lyginant su 2019 m. padaugėjo pradinio ugdymo programą aukštesniuoju lygmeniu baigusių mokinių.

Mokyklos kokybės įsivertinimo apklausos apibendrinimas 2019 m.

Įsivertinimo apibendrinimas 2019 m.