2020 M. MOKYKLOS PASIEKIMAI IR PAŽANGA

2020 m. tobulinta veiklos sritis – Vertinimo kriterijų aiškumas

15 proc. mokytojų daugiau nei 2019 m. detaliai planuoja pasiekimus ir pateikia aiškius vertinimo kriterijus kiekvienoje pamokoje, teikia grįžtamąją informaciją apie pasiekimus ir pažangą.

2,95 procentais lyginant su 2019 m. padaugėjo pradinio ugdymo programą aukštesniuoju lygmeniu baigusių mokinių.

***

Mokyklos kokybės įsivertinimo apklausos apibendrinimas 2019 m.

Įsivertinimo apibendrinimas 2019 m.