pradinuk
pradinuk

MOKYKLOS HIMNAS
 
žodžiai J.Grakavinienės
muzika R.Galinaitienės         

      Ryto paukščiai giesmę gieda,
      Aš nešu gražiausią žiedą.
      Dangumi saulutė ritas,
      Skleidžias knygos nematytos.
      Su draugais arba po vieną
      Kaupiame žinias per dieną,
      Augame sveiki per sprindį,
      Juoko kibirkštėlės spindi.
      Mokytoja tyliai sako:
      -Nepamesk gerumo tako.
      Ir mama, ir tėtis džiaugias-
      Būsiu Žmogumi užaugęs.
      Vėjas neša laisvą dainą,
      Kai vaikai mokyklon eina

Skamba Šeimenos krantai,
      Neša lelijas vaikai.

MOKYKLOS VIZIJA– mokykla – tai šiuolaikiška mokymo institucija, užtikrinanti galimybę visiems mokiniams įgyti būtinas kompetencijas, užtikrinanti saugią,  jaukią aplinką, ugdanti pagarbą žmogui, tautiniam palikimui, palaikanti sveikos gyvensenos idėjas, formuojanti vertybines nuostatas.