mociutems

 

mociutems

 Gegužės 10 d. 3e kl. mokiniai (mokyt. V. Drangauskienė) suruošė koncertą močiutėms. Anūkai joms paruošė po dovanėlę. Šauniosios močiutės dėkojo, kad jos nepamirštamos ir mokykloje.