paskaita 4
paskaita 4

    Rugsėjo 5d. Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių tėvai prisijungė prie Lietuvos Tėvų Forumo vykdomo projekto „Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“.

Keisk mąstymą- pakeisi vaiko ateitį

    Kaip skelbia Visuotinė žmogaus teisių deklaracija- „Tėvai turi pirmenybės teisę parenkant savo vaikų mokymą“. Šiuo teiginiu rugsėjo 5d. Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių tėvai prisijungė prie Lietuvos Tėvų Forumo vykdomo projekto „Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities Lietuva“. Lektorė psichologė Ramunė Želionienė susirinkusiems mokinių tėveliams bei mokyklos bendruomenei nemokamoje švietėjiškoje paskaitoje dalinosi vertingu patyrimu. Šia paskaita buvo siekiama įkvėpti tėvus inicijuoti pokyčius mokykloje, gvildenami tėvų ir mokytojų santykiai bei atsakomybė ugdant vaiką, akcentuojama kūrybiška ir laisva asmenybė. Paskaitos metu naudojami video siužetai leido aktyviau įsijungti mokinių tėveliams į bendras diskusijas, pastebint kitų šalių patirtį. Besibaigiant susitikimui lektorė pacitavo A. Einšteino mintį „ Negalime išspręsti problemos mąstydami taip, kaip mąstydami ją sukūrėme“ parodant, jog nuolatos turime ieškoti vis naujų sprendimo būdų. Lietuvos Tėvų Forumo koordinatoriai prižadėjo į Vilkaviškio pradinę mokyklą dar sugrįžti su naujomis idėjomis ir vertingais patarimais.