Spalio 3 dieną vyko pirmo korpuso antrokų tėvų susirinkimas tema ,,Augu sveikas, saugus ir laimingas”. Susirinkime dalyvavo vaikų gydytoja Kristina Kubilienė, kuri priminė tėveliams apie reikalavimus mokinių higienai, taisyklingai laikysenai. Viešnia kalbėjo apie ligų profilaktiką ir sveikos mitybos būtinumą.