Kai lauke oro temperatūra  yra – 20oC ar žemesnė, mokiniai į mokyklą  gali neatvykti.

Primename, jog, remiantis Vilkaviškio pradinės mokyklos 2012-2013 mokslo metų Bendrojo pradinio ugdymo programos ugdymo planu (2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-208) oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali neatvykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.