maja3
maja3

 2d ir 2e klasių mokiniai mokyklos bibliotekoje surengė piešinių parodą Bitės Majos 100 metų jubiliejui paminėti.


Balsavimo būdu išrinkti gražiausių piešinių autoriai:
    I-oji vieta 2d klasės mokinė G.Jacinkevičiūtė
   II-oji vieta 2e klasės mokinė G.Sankauskaitė
  III-oji vieta 2e klasės mokinė D.Dulinskaitė
Nugalėtojams įteikti diplomai. Visi dalyviai pavaišinti „saldžiomis bitėmis“.
Bitės Majos 100 metų jubiliejui paminėti 2d ir 2e klasių mokiniai mokyklos bibliotekoje surengė piešinių parodą. Balsavimo būdu išrinkti gražiausių piešinių autoriai apdovanoti diplomais. Visi dalyviai pavaišinti „saldžiomis bitėmis“.