stovykla 2014

 

Birželio 2-6 dienomis Vilkaviškio pradinėje mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio socializacijos programa „Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“. Projektas vykdomas ketvirti metai, jame dalyvavo 40 mokinių.

Kiekvieną dieną mokiniai dalyvavo skirtingose veiklose. Pirmąją stovyklos dieną vyko stovyklos atidarymas, mokiniai buvo supažindinti su stovyklos veiklos planu, su pirmosios medicinos pagalbos teikimu ir kt., po pietų vyko šokių popietė. Antrąją dieną vyko prevencinis rytmetys, o po to stovyklautojai vyko į Marijampolės multicentrą. Trečiąją stovyklos dieną mokiniai dalyvavo edukacinėse programose ,,To sviestelio gardumas“ ir ,,Kaip gyveno mūsų senoliai“ Paežerių krašto muziejuje, sugrįžę dalyvavo žaidimų popietėje. Ketvirtadienį buvome pakviesti į Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnaziją dalyvauti jau tradicinėmis tapusiose sporto varžybose, o po varžybų muzikos popietės metu mokėsi naujų dainų ir pan. Penktąją, paskutinę stovyklos dieną stovyklautojai išsiruošė pasižvalgyti po savo gimtąjį miestą – Vilkaviškį, aplankyta ligoninė, spaustuvė ir kitas miesto įstaigos. Po pietų, menų popietėje visi stovyklautojai kūrė kolektyvinį darbą ,,Vasaros svajonių pilį“.

Greitai prabėgo pilna įvairių veiklų savaitė, kurios metu mokiniams buvo organizuotas kūrybingas ir prasmingas užimtumas, tenkinami kūrybiškumo, pažinimo ir saviraiškos poreikiai.