Vaikų knygos rinkimai – jau tradicinis mūsų mokyklos renginys. Skaitėme uoliai ir įvairiai. Vienose klasėse vyko kolektyviniai pasirinktų knygų skaitymai, kitose klasėse garsiniai skaitymai bei individualūs.

Piešėme piešinius, keliavome po spalvotus sapnus su svajokliu ežiuku. Džiugu, kad” Metų knygos rinkimus” laimėjo S. Paltanavičiaus knyga „Maži ežiuko sapnai”, už kurią mes atidavėme daugiausia balsų.

Related Images: