Anglų kalbos būrelio mokiniai, vadovaujami mokytojos S.Petrukonienės, dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte „Postcards around the world”. Jame dalyvaujančios šalys yra Portugalija, Ispanija, Belgija, Italija, Lenkija, Latvija, Škotija, Turkija, Serbija, Graikija, Vokietija, Estija, Suomija, Rumunija. Dalyviai yra iki 11 metų mokiniai. Šiuo projektu siekiama, kad tobulėtų bendravimo įgūdžiai anglų kalba, gilėtų žinios apie projekte dalyvaujančias šalis, žinotų ir gerbtų kitų tautų kultūrą bei gyvenimo būdą. Laukiamas rezultatas- tolimesnis bendravimas tarp mokyklų, informacijos dalijimasis Twin erdvėje, kurioje bus sukurta el. knyga su nuotraukomis.

Related Images: