Rugsėjo mėnesį mokykloje vyko akcija ,, Apibėk mokyklą”, kurioje dalyvavo visų klasių mokiniai. Dėkojame mokytojai Vilijai Ašutaitienei už iniciatyvos skatinimą.