Spalio 24 dieną keturi mūsų mokyklos mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo Marijampolės regiono mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Mažoji laboratorija“, kurioje pristatė ir demonstravo pasirinktus eksperimentus – bandymus savo bendraamžiams. Džiaugiamės mažaisiais tyrėjais Vilte Valaikaite ir Lėja Nešukaityte (2a klasė), Simu Šukaičiu (3a klasė) ir Ugne Šukyte (3b klasė) bei juos ruošusiomis mokytojomis A.Anisimavičiene, R.Kuršentaitiene ir R.Merkevičiene.