Mūsų laisvei jau 100 metų! 
Jauskimės nepriklausomi, dalinkimės džiaugsmu ir pasiekimais,
tikėkime ir būkime įkvėpti ateities!  
Su Lietuvos gimtadieniu sveikina 
Vilkaviškio pradinės mokyklos direktorė Asta Strazdienė