Vilkaviškio pradinėje mokykloje kovo 6 dieną vyko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šiuo meninio skaitymo konkursu siekiama ugdyti mokinių pilietiškumą, meninio žodžio suvokimą, taisyklingo ir raiškaus skaitymo įgūdžius bei sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų kūrybiškam bendradarbiavimui.

Į konkursą atvyko 18 dalyvių iš 10 rajono savivaldybės mokyklų. Konkurso dalyvius ir svečius sveikino Vilkaviškio pradinės mokyklos šokių ir dainavimo būrelių mokiniai. Sveikinimo žodį tarė ir sėkmės konkurso dalyviams linkėjo mokyklos direktorė Asta Strazdienė.

Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė: Eglė Domantienė – Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja, Rūta Mikulytė – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro specialistė jaunimo klausimais, lietuvių kalbos mokytoja, Lina Šneiderienė – Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja. Vertindama konkurso dalyvių pasirodymus, komisija atsižvelgė į kalbos taisyklingumą, sceninę laikyseną, gebėjimą deklamuoti aiškiai, natūraliai, įtaigiu žodžiu ir emocija veikti klausytojus.

1–2 klasių mokinių amžiaus grupėje daugiausiai balų surinko ir laureatais tapo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2a klasės mokinė Viltė Stanaitytė (mokytoja Rasa Galinaitienė), Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės mokinė Uršulė Merkevičiūtė (mokytoja Marija Žemaitienė) ir Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos 2 klasės mokinys Bernardas Kriščiūnas (mokytoja Sonata Birštonienė).

3–4 klasių mokinių amžiaus grupėje laureatais tapo Gražiškių gimnazijos 3 klasės mokinė Gabrielė Navikaitė (mokytoja Janina Belevičienė), Alvito mokykla-daugiafunkcio centro 4 klasės mokinė Gerda Pečkytė (mokytoja Ingrida Sabeckienė) bei Keturvalakių mokykla-daugiafunkcio centro 4 klasės mokinė Deimilė Biskytė (mokytoja Jolanta Puskunigienė).

Už skambų ir nuoširdų žodį bei dalyvavimą konkurse visiems skaitovams įteiktos Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus padėkos. Konkurso laureatai apdovanoti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkomis bei atminimo dovanėlėmis.