Vilkaviškio pradinėje mokykloje kovo 5 dieną vyko tradicinis rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti. Šio meninio skaitymo konkurso
tikslas – mokinių pilietiškumo ugdymas, meninio žodžio suvokimo, taisyklingo ir raiškaus
skaitymo įgūdžių gerinimas bei mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo skatinimas.
Į konkursą atvyko 20 dalyvių iš 11 rajono savivaldybės mokyklų. Konkurso dalyviams ir
svečiams sveikinimo žodį tarė ir sėkmės linkėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva
Striokienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva
Riklienė ir seimo narys Kęstutis Smirnovas.
Konkurso dalyvius vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė: Rasa Kvirevičienė –
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Gitana Melnykaitė – Vilkaviškio
Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ir Toma Birštonė – Vilkaviškio
krašto laikraščio „Santaka“ korespondentė. Vertindama konkurso dalyvių pasirodymus, komisija
atsižvelgė į kalbos taisyklingumą, sceninę laikyseną, gebėjimą deklamuoti aiškiai, natūraliai, įtaigiu
žodžiu ir emocija veikti klausytojus.
1–2 klasių mokinių amžiaus grupėje daugiausiai balų surinko ir laureatais tapo Vilkaviškio
,,Ąžuolo“ progimnazijos 2 klasės mokinė Miglė Šeštakauskaitė (mokytoja Jolanta Ribačionkienė),
Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2 klasės mokinė Austė Gudiškytė (mokytoja Daiva Neiberkė) ir
Virbalio pagrindinės mokyklos 1 klasės mokinė Milda Karaškaitė (mokytoja Inga Vekeriotienė).
3–4 klasių mokinių amžiaus grupėje laureatais tapo Gražiškių gimnazijos 4 klasės mokinė
Gabrielė Navikaitė (mokytoja Janina Belevičienė), Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos 3 klasės
mokinė Uršulė Merkevičiūtė (mokytoja Marija Žemaitienė) ir Gižų K. Baršausko mokyklos-
daugiafunkcio centro 3 klasės mokinė Gabija Luišytė (mokytoja Eglė Mockienė).
Už puikius dalyvių pasirodymus visiems skaitovams įteiktos Vilkaviškio pradinės mokyklos
direktoriaus padėkos ir atminimo dovanėlės. Seimo narys Kęstutis Smirnovas kiekvienam dalyviui
įteikė po knygelę „Konstitucijos istorija vaikams“. Konkurso laureatai apdovanoti Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus padėkomis bei dovanėlėmis.

Daugiau konkurso nuotraukų rasite galerijoje.