Net ir karantino sąlygomis galima pasiruošti, dalyvauti ir laimėti konkurse. 4a klasės mokinės Lėja Nešukaitytė ir Goda Katkevičiūtė, paragintos mokytojos, siuntė savo darbus į respublikinį piešinių konkursą ,,Žydintis medis“. Abu darbai pakeri savo minties gyliu. Komisijos vertinimas nudžiugino Godą – jos darbui skirta II vieta.