1d  klasės mokiniai (mokyt. Lina Skaisgirienė) kovo mėnesio  nuotolinį mokymąsi  paįvairino  dalyvavimu 3 respublikiniuose  meniniuose projektuose: virtualioje vaikų  piešinių parodoje „Mano mylimiausias laukinis gyvūnas“, pradinio ugdymo vaikų projekte „Garbingas vardas – Lietuva“, ekologinio-meninio ugdymo projekte „Žemė – mūsų namai 2021“.  Visas šias veiklas siejo vienas tikslas – skatinti vaikų saviraišką bei ugdyti atsakingą, kūrybišką, pilietišką žmogų,  mylintį ir saugantį gamtą, savo gimtinę, besidomintį ekologinėmis problemomis. Pirmokėliai turėjo galimybę ne tik kūrybiškai išreikšti savo mintis popieriuje, gaminti iš antrinių žaliavų, bet ir susipažinti su kitų Lietuvos mokyklų pradinukų meninėmis idėjomis, darbais. Mokinukai už dalyvavimą respublikiniuose projektuose buvo apdovanoti padėkos raštais.

Related Images: