Nemokamą maitinimą gaunančių  mokinių tėveliai  maisto davinius atsiima   balandžio 30 dieną (penktadienį). Maisto daviniai išduodami tame korpuse, kuriame vaikai mokosi:

1 KORPUSE (Vienybės g. 50)

 1a, 1b  klasės – 12.30 – 13.30 val.

 Priešmokyklinė, 2, 3, 4 klasės – 13.30 – 14.30 val.

2 KORPUSE (Maironio g. 21)

 1c, 1d, 1e klasės – 12.00 – 13.00 val.

 2, 3, 4 klasės – 13.00 – 14.00 val.

Maisto daviniai išduodami už laikotarpį  2021-04-01 –  04-30.

Priešmokyklinės, 1b, 1d, 1e, 2c, 2e, 3b, 3e, 4b, 4c klasių mokiniams maisto daviniai išduodami už 12 d. d. už laikotarpį – balandžio 1, 2, 12-16, 26-30 d.

1a, 1c, 2a, 2b, 2d, 3c, 3d, 4a, 4d, 4e klasių mokiniams  maisto daviniai išduodami už 7 d. d. , už laikotarpį – balandžio 1, 2, 19-23 d. Už balandžio 26-30 d. laikotarpį, 5 d.d. užsakytas papildomas maisto davinys, kuris bus išduotas gegužės mėn.

Mokiniams, kurie mokosi mokykloje nuotoliniu būdu, maisto davinys išduodamas už balandžio 1 ir 2d., o už balandžio 26-30 d. laikotarpį bus išduodama gegužės mėn.

Iškilus neaiškumams-skambinkite, rašykite.

Pagarbiai, soc. pedagogė Vilma.