3e klasės mokinė Ieva Radzevičė dalyvavo respublikiniame 3-4 klasių mokinių integruotame anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkurse ,,Mano žiema“. Iš viso buvo atsiųsta 300 kūrybinių darbų. Ieva  konkurse 3 klasės mokinių grupėje laimėjo pirmąją vietą. Konkursui mergaitę ruošė anglų kalbos mokytoja Irada Miltinienė ir pradinių klasių mokytoja Snieguolė Kidulaitytė.