Informuojame, kad mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi.

Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti el. paštu vilkaviskiopradine@gmail.com mokyklos administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir patvirtindamas, kad atsisako gaunamos paramos (paramos atsisakymo pavyzdys pridedamas). Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis el. paštu vilkaviskiopradine@gmail.com į mokyklos administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.

      

Nuo 2021 m. liepos 1 d. minėtų mokinių tėvai turi teisę kreiptis dėl paramos mokinio reikmenis įsigyti, pateikdami prašymą seniūnijos socialinio darbo organizatoriui ar socialinių išmokų specialistui pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, taip pat prašymą galima teikti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje – https://www.spis.lt/. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama atsižvelgiant į šeimos pajamas.

 

Mokinių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilkaviškio pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-81.

Socialinės pedagogės

Atsisakymas dėl paramos skyrimo