stazuote
stazuote

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ balandžio 7-11 dienomis mokykloje vyko trumpoji pedagogo stažuotė „Sėkmingas naujų metodų taikymas ugdant pradinių klasių mokinius“. Mokykloje stažavosi pradinių klasių mokytoja Edita Rudėnienė iš Rokiškio „Senamiesčio“ progimnazijos.

Visą savaitę stažuotoja Edita stebėjo kaip mūsų mokytojai skatina mokinių mokymosi motyvaciją bei gerina ugdymo(si) kokybę taikydami aktyviuosius mokymo metodus matematikos, lietuvių kalbos, muzikos, dailės, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo pamokose, neformaliojo ugdymo (būrelių) veiklose, popamokiniame renginyje. Pasibaigus pamokoms, veiklų aptarimų metu šaunūs mokyklos mokytojai taip pat dalijosi patirtimi, kaip jie aktyvina mokinių veiklą, skatina kūrybiškumą, ugdo savarankiškumą.  

Related Images: