Projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ mini mokymai mokykloje

2018-08-27 mokykloje prasidėjo mini mokymai ,,Dalykų ryšiai ir integracija“. Užsiėmime nagrinėtos integruoto ugdymo teorinės prielaidos: integruoto ugdymo modeliai, integracijos metodai, būdai, mokyklos komandos vaidmuo organizuojant integruotą ugdymą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

  1. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą.
  2. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius.
  3. Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.

 

Related Images: