Graikija 3

Europos mokyklos be streso

Štai ir baigėsi dar vienas Vilkaviškio pradinės mokyklos projektas. Šįkart tai buvo Erasmus+ strateginė mokyklų partnerystė „Europos mokyklos be streso“ (Sutarties Nr. 2014-1-EL01-KA201-001337_5). Penkios Europos šalys: Graikija, Italija, Jungtinė Karalystė, Turkija bei Lietuva dėjo bendras pastangas, kad, įvertinus streso mastą kiekvienoje iš mokyklų, būtų kuriamos efektyvios mokymo priemonės, padėsiančios mažinti stresą tarp mokinių bei mokytojų. Buvo įvykdyti projekto uždaviniai – skatinamas mokinių emocinis suvokimas, asmeniniai akademiniai strateginiai įgūdžiai ir kūrybinės saviraiškos laisvė bei mokytojų ir kito pedagoginio personalo tarptautinių mokomųjų veiklų organizavimas partnerinėse šalyse. Buvo suteikiama tėvams pakankamai informacijos apie jų vaikų gerbūvio užtikrinimą ne tik mokykloje, bet ir namuose. Stresinių situacijų mokykloje mažinimui, projekto metu buvo atliekami mikroklimato tyrimai, metodologijos bei mokomosios medžiagos kūrimas, pritaikymas, testavimas. Į šias veiklas įtraukiami mokiniai, paliekant jiems pakankamai erdvės kūrybinėms galioms ir inovatyvioms idėjoms atsiskleisti. Projekto metu pavyko sukurti streso mažinimo programą su inovatyvia intervencinės edukologijos metodika.

Paskutiniojo projektinio susitikimo Nea Anhelos mieste (Graikijoje) buvo apsikeista sukurtomis priemonėmis, dalinomės gerąja patirtimi, kaip mums pavyko sukurtus mokymo įrankius panaudoti ugdomoje veikloje, kiek jie buvo efektyvūs, kokie buvo mokinių ir mokytojų vertinimai bei įspūdžiai. Projektinio darbo metu aptarėme ir sklaidos renginius bei mobilumo įrankius, daug diskutavome pirmosios Erasmus + galutinės ataskaitos pildymo tema. Projekto koordinatorius supažindino su projekto reikšme, atsakė į iškilusius klausimus bei numatė tolimesnių darbų gaires .

Kultūrinę programą pakoregavo nešvelnūs vėjai bei liūtys, tačiau ekskursija po įstabaus grožio kaimelius, tokius kaip Makrinica ir Afetes, pasivaikščiojimas kalnų papėdę išraižiusiais Milies traukinių stoties bėgiais, pateisino net ir išrankiausiųjų lūkesčius.

Šis projektas buvo naudingas ne tik mūsų mokyklai, bet ir kitoms švietimo įstaigoms, nes pasidalinome patirtimi, kaip mažinti stresines situacijas mokykloje ir tikime, jog mūsų mokyklos mokiniai nuo šiol gyvens be streso. Taigi, mūsų laukia tolimesnė projekto naudos sklaida ir naujos idėjos naujiems Erasmus + projektams.

Projekto iniciatorė Asta Strazdienė, koordinatorė Irada Miltinienė


2016 metų birželio 2 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries mokykloje vyko Idėjų mugė „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link”,  kurioje dalyvavo ir vienos iš darbo grupių veiklą moderavo Vilkaviškio Pradinės Mokyklos tarptautinių projektų koordinatorė Irada Miltinienė, kuri trumpai apžvelgė Erasmus + programą bei supažindino dalyvius su strateginės partnerystės projekto „Europos Sąjungos mokyklos be streso“ veiklų rezultatais. Mokytojai iš trijų skirtingų rajono mokyklų turėjo galimybę išgirsti daug naudingos informacijos bei patys išmėginti vieną iš streso mažinimui skirtų edukacinių priemonių.


2016 05 11 Vilkaviškio pradinėje mokykloje įvyko gerosios patirties sklaidos seminaras, kurio metu mokyklos vadovė Asta Strazdienė bei projekto koordinatorė Irada Miltinienė pasidalino gerąja patirtimi vykdant tarptautinių strateginių partnerysčių projektą „Europos mokyklos be streso“ su septynių skirtingų rajono pradinių mokyklų pedagogais. Direktorė trumpai pristatė pagrindinius šio tarptautinio projekto siekius bei uždavinius, pasidžiaugė teigiamu projekto veiklų poveikiu mokiniams, mokytojams bei visai mokyklos bendruomenei. Projekto koordinatorė smulkiau apžvelgė partnerystė rezultatus bei projekto metu sukurtas edukacines streso mažinimo priemones.


Anglų ir graikų mokyklų priemonės stresui mažinti

Išmėginome Erasmus+ projekto šalių partnerių siūlomas veiklas stresui mokykloje mažinti. Pamokų temos ir veiklos siejosi su streso įveikimu. Antrokai išbandė anglų pradinės mokyklos siūlomą veiklą ir pristatė darbą ,, Kuo galiu pasitikėti ir kas suteiks man pagalbą streso metu”. Trečiokai neakivaizdžiai keliavo ir pristatė darbą „Kur aš jaučiuosi saugus?” (anglų siūloma veikla). Ketvirtokai gilinosi į jausmus. Jie skirstė streso sukeliamus jausmus į fizinius ir emocinius, kūrė žaidimus „Gyvatėlės ir kopėtėlės”, pristatė juos ir išmėgino (graikų siūloma veikla).


Italų pradinės mokyklos priemonė stresui mažinti ,,Mano portretas“

Šis metodas skirtas pagerinti santykius tarp mokinių ir skatinti savigarbą. Jis gali būti atliekamas su mokiniais nuo 10 iki 13 metų amžiaus. Mokytojas gali naudoti jį per pamokas, siekdamas pagerinti santykius tarp mokinių.

Reikalingos priemonės: popieriaus lapas ir rašiklis.

Pamokos pradžioje mokytoja pakviečia mokinius apsidairyti, pažiūrėti į savo klasės draugus, pagalvoti apie kiekvieno gerąsias savybes. Taip pat paaiškina, kad pamokos pabaigoje kiekvienas iš jų gaus savo bendraklasio teigiamą įvaizdį.

Mokiniams padalinama po popieriaus lapą ir lapo apačioje, kairiajame kampe kiekvienas vaikas užsirašo savo vardą. Mokytojas dar kartą primena, kad parašyti reikia tik apie teigiamas savybes (asmenybė, elgesys, fiziniai aspektai ir t. t.). Mokiniai siunčia lapą savo draugui, sėdinčiam šalia (pagal laikrodžio rodyklę). Mokinys, kuris gavo lapą, parašo vieną teigiamą sakinį apie tą bendraklasį, kurio vardas parašytas lapo apačioje. Po to padaro du lenkimus (kad kitas negalėtų pamatyti ) ir siunčia lapą toliau. Kai visi mokiniai baigia parašyti, lapas sugrįžta pas savo šeimininką.

Pamokos pabaigoje kiekvienas mokinys turi savo teigiamą portretą.


Turkijos pradinės mokyklos mokymo priemonė

Turkijos pradinės mokyklos projekto komanda, kaip vieną iš streso, kurį sukelia mokymasis, mažinimo būdų, siūlo naudoti trumpą pasakojimą – pamokymą apie pliką berniuką bei jo mokytoją Našredin Hodža. Dialogas vyksta tarp šių dviejų veikėjų. Berniukas mokytojui skundžiasi, jog jam nesiseka mokykloje, gauna blogus pažymius, gėda pasakoti savo tėvams apie nesėkmes mokykloje. Mokytojas duoda patarimus, ką reikia daryti, kad geriau sektųsi mokykloje. Jis pabrėžia, kad reikia laikytis dienos režimo (plano). Mokytojas berniukui siūlo anksti keltis, sočiai papusryčiauti, nevėluoti į mokyklą, namuose po pamokų trumpai pailsėti, pakartoti tai, ką išmoko mokykloje, paruošti namų darbus, vakarieniauti su tėvais ir būtinai prie stalo papasakoti apie savo dieną, tuomet pasiruošti kitai dienai, paskaityti knygą ir eiti miegoti.

Šis dialogas buvo pristatytas mūsų mokyklos mokiniams spalvingų ir gražių lėlių – pirštinių pagalba. Išklausę mokytojos pasakojimo, mokiniai sudarė dienos planą ir jį pristatė, pasinaudodami lėlėmis – pirštinėmis. Mokiniams ši pamoka labai patiko. Jie tiksliai nusakė, ką reikia daryti, kad geriau sektųsi mokytis ir išvengtume streso mokykloje. Jų nuomone, šį pasakojimą galėtų pasakoti savo pažįstamiems, draugams bei tėvams.

Ši priemonė yra priimtina vaikams. Tai paprastas ir puikus būdas, mokantis, kaip išvengti streso mokykloje.


Erasmus + Strateginių partnerysčių projekto

Europos mokyklos be streso

Santrauka

Dalyvaujame projekte „Europos sąjungos mokyklos be streso“, kuris nukreiptas į mokinių išgyvenamų stresinių situacijų mažinimą. Į veiklas bus siekiama įtraukti visas suinteresuotas šalis (bendraamžius, mokytojus, tėvus, mokyklos personalą) bei sukurti streso mažinimo programą su inovatyvia intervencinės edukologijos metodika. Projekto uždaviniai: skatinti mokinio emocinį suvokimą, asmeninius akademinius strateginius įgūdžius ir kūrybinės saviraiškos laisvę bei mokytojų ir kito pedagoginio personalo tarptautinių mokomųjų veiklų organizavimą partnerinėse šalyse, taip pat suteikti tėvams ar globėjams pakankamai informacijos apie jų vaikų gerbūvio užtikrinimą ir palaikymą.

Partnerystė pateiks strateginių veiklų rinkinį, susidedantį iš vidinio mokyklos mikroklimato tyrimo, metodologijos bei mokomosios medžiagos kūrimo, pritaikymo, testavimo bei tinkamumo situacijai mokyklose ištirti nustatymo, pilnai į šias veiklas įtraukiant mokinius ir sudarant jiems pakankamą erdvę jų kūrybinėms galioms ir inovatyvioms idėjoms atsiskleisti. Mokinių šeimoms bus organizuojamos edukologinės veiklos, kurių metu šeimos bus informuojamos, nukreipiamos, šviečiamos, joms bus suteikiama daug naudingų patarimų bei siūlymų.


Erasmus + Strateginių partnerysčių projekto Europos mokyklos be streso šalys dalyvės:

Graikija: Nea Aghialos „Varnaleion”II-oji pradinė mokykla

Turkija: Kocaeli Ilimtepe Ilkokulu

Anglija, JK: Crouch Hall Lane St Luke’s mokykla

Italija: Istituto Comprensivo di Alba Adriatica

Lietuva: Vilkaviškio Pradinė mokykla

 


„Erasmus+“ – nauja 2014–2020 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymojaunimo  ir sporto  programa

Programos „Erasmus+“ tikslas – gerinti įgūdžius ir galimybes įsidarbinti, modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo sričių veiklą. Septynerių metų programos biudžetas –14,7 mlrd. eurų. Tai 40 proc. daugiau negu dabar. Skirdama daugiau lėšų ES vykdo įsipareigojimą investuoti į šias sritis.

Programa „Erasmus+“ daugiau negu 4 milijonams europiečių suteiks galimybę mokytis, stažuotis, įgyti profesinės patirties arba savanoriauti užsienyje. Pagal ją bus remiama švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų bei organizacijų tarptautinė partnerystė. „Erasmus+“ apima septynias dabartines ES švietimo, mokymo ir jaunimo sričių programas. Kadangi „Erasmus+“ yra integruota programa, ji suteikia daugiau švietimo,mokymo,jaunimo ir sporto  sektorių bendradarbiavimo galimybių.


 

Vilkaviškio pradinė mokykla – Erasmus + programos sūkuryje

2014-ųjų rugsėjį mūsų mokyklą pasiekė ilgai laukta žinia apie Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo tarpmokyklinių Strateginių partnerysčių K2 projekto „Europos mokyklos be streso“ finansavimo patvirtinimą (sutarties Nr. – 2014-1-EL01-KA201-001337_5).

Naujajai programai startavus šių metų pradžioje šiek tiek nerimavome, abejojome, ar pavyks, tačiau vėliau nusprendėme priimti šį iššūkį ir drauge su kolegomis (šio projekto koordinatoriais graikais bei partneriais iš Jungtinės Karalystės, Italijos bei Turkijos mokyklų) kibome į darbą. Projekto idėja apie streso mažinimą mokinių gyvenime kirbėjo ne vieno galvoje, tačiau ją reikėjo plėtoti, vystyti, išgryninti tikslus, sukurti strategiją. Užbaigę darbą ir pateikę paraišką, palinkėjome vieni kitiems sėkmės ir… mums pavyko.

Du metus vyksiančio projekto veikla prasidėjo pirmuoju susitikimu 2014 m. lapkričio 28 dieną. Irada Miltinienė, strateginių partnerysčių projekto koordinatorė Vilkaviškio pradinėje mokykloje, išvyko trumpam įžanginiam trijų dienų darbo vizitui į Varnaleion II-ąją pradinę mokykla Nea Anghialos mieste Graikijoje. Vizito metu vykome į oficialų susitikimą su, netoliese esančio šešto pagal dydį ir svarbą Graikijos miesto Volos, mero padėjėja švietimo klausimais. Nea Anghialos miestelis-vienas iš devynių administracinių Volos municipaliteto vienetų, taigi, tiesiogiai pavaldus Volos miesto merijai. Mero padėjėja švietimo klausimais trumpai apžvelgė Volos apskrities istoriją, įvertino švietimo būklę regione, pasveikino mus visus įžengusius į Erasmus +strateginių partnerysčių epochą, palinkėjo sėkmės ir puikaus bendradarbiavimo. Sekmadienį šeimininkai mums suteikė unikalią progą pamatyti vieną didžiausių ir žymiausių Graikijos vienuolynų kompleksų, pastatytų ant impozantiškų natūralių smiltainio uolų stulpų, šiaurės vakariniame Tesalijos lygumos krašte ir įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Paskutiniąją viešnagės dieną lankėmės Varnaleion II-ojoje pradinėje mokykloje, bendravome su mokiniais, mokytojais, mokyklos bei vietinės bendruomenės atstovais. Graikijos, Italijos, Jungtinės karalystės, Turkijos bei Lietuvos koordinatoriai paruošė prezentacijas apie savo mokyklas, regioną, supažindino kolegas su savo šalies švietimo sistemos ypatumais. Darbo vizito Nea Anghialos Varnaleion II-ojoje pradinėje mokykloje metu įvyko trys koordinatorių susitikimai, kurių metu numatėme artimiausias projekto vykdymo strategijas, suformulavome vykdomus uždavinius bei darbo vizitų į kitas partnerines šalis datas.

Išsiskyrėme kupini dėkingumo begaliniam graikų svetingumui bei vaišingumui ir laukdami sekančio susitikimo Alba Adriatikos mieste Italijoje.

Projekto koordinatorė Irada Miltinienė

Related Images: