NMPP 2023
2023 metų sausio–vasario mėnesį 110 mokyklos ketvirtokų dalyvavo nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (NMPP). Šiais metais džiaugiamės pagerėjusiais ketvirtos klasės mokinių skaitymo pasiekimais lyginant su praėjusiais metais.

Matematikos patikrinime mokiniams geriausiai sekėsi reiškiniai, lygtys, nelygybės ir statistika, sudėtingiausi buvo geometrijos ir matavimo uždaviniai. Skaitymo rezultatai parodė, kad ketvirtokams geriausiai sekėsi rasti informaciją, o prasčiausiai – interpretuoti.

Pagal mokinių intelektinius gebėjimus matematikos patikrinime geriausiai buvo įvertintos mokinių žinios ir supratimas, o skaityme – vertinimas.

Šiemet pirmą kartą ketvirtokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis,
aukštesnysis).

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai yra tik pasitikrinamojo pobūdžio. Mokiniams paaiškinama, kad pasitikrinimas – tai natūrali ugdymo proceso dalis. Jo tikslas padėti vaikams ir mokytojams. Juk svarbiausia, kad pasiekimų patikrinimas suteikia objektyvią informaciją įsivertinant mokinių gebėjimus ir atitinkamai nukreipiant jų pastangas siekti geresnių
rezultatų konkrečiose mokomojo dalyko srityse. Ypač tiems mokiniams, kuriems nepavyko pasiekti patenkinamo pasiekimų lygio. Jiems numatomos papildomos konsultacijos.


NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS 2022 M

Related Images: