Gruodžio 9 dieną 2d klasės mokiniai vyko į bendruomenės „Virbalio vartai” Senųjų amatų centrą, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Duonos kelias“. Vaikai susipažino su ilgu duonos keliu nuo žemės dirbimo iki patekimo ant mūsų stalo, malė grūdus, išsikepė kvapnų savo duonutės kepaliuką. Apžiūrėjo senovinius įrankius ir rakandus, išbandė audimo stakles, liejo žvakes, vijo virves, minkė molį, suko galvas prie Mykolo galvosūkių. Kupini įspūdžių vaišinosi gaspadinių  paruoštais suvalkietiškais skanėstais.

Related Images: