3.6 C
Vilkaviskis
2020-04-02

Ugdymas

Diagnostiniai testai

2019 m. 2018 m.  2017 m. 2016 m.  

Mokyklos pažanga

Mokyklos kokybės įsivertinimo apklausos apibendrinimas

Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Pažangos ir pasiekimu vertinimo tvarkos aprašas 2018-06-19Parsisiųsti

Veiklos planas

2019 m. mokyklos veiklos plano priemonės  2018 m. mokyklos veiklos plano priemonės 2017 m. mokyklos veiklos planas 2016 m. mokyklos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės

Standartizuoti testai

2019 m. 2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.  

Tėvų, globėjų apklausos ataskaita

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019