2024-02-28

Ataskaitos

MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS UŽ 2023 M. Vadovaudamasi Švietimo įstatymo 37 straipsnio 5 dalimi, 2023 m. Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu (2023-08-29 Nr.S-1-4) mokykloje atliktas platusis veiklos...

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui Bendrųjų programų atnaujinimo darbai Plačiau apie bendrųjų programų atnaujinimą

Gamtamokslinės priemonės

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ Mūsų mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros vykdomame...

Mini mokymai mokykloje

Projekto ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas (Nr. 09.4.2-ESFA- V – 715-02-0001)“ mini mokymai mokykloje 2018-08-27 mokykloje prasidėjo mini mokymai ,,Dalykų ryšiai ir integracija“....

Apklausa PASIEKIMAI (2017 m. )

2017 m. apklausos PASIEKIMAI bendros ataskaitos: mokinių tėvų mokytojų