REKOMENDACIJOS dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo