Mokyklos pavadinimas – Vilkaviškio pradinė mokykla.
Mokyklos įsteigimo data: 2009 m. rugsėjo 1 d.

Mokykloje veikia 21 klasių komplektas, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 2 pailgintos dienos grupės.

Dirba 46 pedagoginiai darbuotojai.

Pagalbinio personalo sektoriuje dirba 9 žmonės.